Jutterstukken

Er spoelt van alles aan op het strand en de dijk: hout, schelpen, glas, veren, touw enz.
De objecten die Lenny ermee samenstelt hebben een vanzelfsprekende vorm. Als waren ze ontstaan in de natuur.